mandag den 7. oktober 2013

Dokumentarfilm om begrebet tid

I 3. klasse har vi arbejdet med dokumentarfilm. Vi har set den fine korte dokumentarfilm Et Øjeblik, som kan ses på filmstriben.dk. Derefter har eleverne skrevet deres egne tanker ned omkring begrebet tid. De har så i mindre grupper optaget hinanden fortælle det på video. To elever satte det hele sammen i et videoprogram (fx iMovie på iPad eller Moviecut på skoletube.dk). Forløbet tog ca. 4 lektioner.
Du kan se resultatet her

onsdag den 2. oktober 2013

Definition og forarbejde til at producere booktrailere


En booktrailer er en slags video-reklame for en bog, der skal formidle den overordnede handling og præsenterer  personerne i bogen. De er beslægtet med filmtrailere, som måske er en mere kendt genre. De består ofte af en række stillbilleder fx billeder fra bogen, der er tilsat musik og kort tekst. De bliver tit brugt som en slags reklame for bogen på forlagets hjemmeside.

Kenneth Bøgh Andersen har produceret en booktrailer til sin egen bog Antboy, som du kan se her.


 
Når eleverne skal producere en booktrailer, er det afgørende, at de har lavet et grundigt forarbejde. Det giver dem en kvalificeret baggrund at arbejde ud fra. Ellers risikerer man at indholdet forsvinder ud af syne til fordel for formen. 

Som optakt til selve produktionen af booktraileren skal eleverne besvarer følgende skriftligt:
  • Skriv et kort resume af handlingen
  • Beskriv de vigtigste personer kort
  • Hvordan vil du formidle handlingen og personerne med billeder, lyd og animation? 
  • Hvilke billeder vil du bruge? Bogens eller nogle andre?
  • Vil du fx speake henover nogle af billederne?  
  • Vil du skrive tekst hen over billeder?
  • Udarbejde et storyboard, hvor du planlægger og viser hvilke billeder du vil bruge, og hvilken speak, lyde, musik og animationer, der skal være ved hvert enkelt billedelørdag den 24. august 2013

Formidling med Screencast

Programmet Screencast på skoletube.dk kan i danskfaglige sammenhænge anvendes til at lade eleverne formidle deres indtryk, analyse og fortolkning af tekster.
Herunder er et eksempel produceret af Inger-Lise Lund, danskkonsulent på CFU København. Hun fortæller om hendes indtryk af billedet Den opløste by(1987) af  Niels-Ole Lund. Hvis man lader eleverne formidle deres indtryk på denne måde kommer alle til orde og får sat ord på deres oplevelse, og de kan så efterfølgende se og kommentere hinandens optagelser.

tirsdag den 7. august 2012

Digital storytelling - den personlige multimodale fortælling

Digital storytelling er en ny netgenre, der oprindelig stammer fra USA, men som nu også er udbredt i Danmark.
Digital storytelling er en kort digital multimodal fortælling, hvor mennesker fortæller en personlig livshistorie gennem en række stillbilleder i et linært forløb med voiceover, musik og tekst.

På denne hjemmeside digitalstorylab.com  kan du se mange fine danske eksempler og finde mere baggrundsstof om genren  www.digitalstorylab.com
Her er to eksempler som nogle unge i Fredensborg-Humlebæk har produceret:
Følelsen er rød
Graffi


I Hjemstavnsprojektet i Helsingør har unge mennesker fortalt deres personlige historier fra deres hjemstavn  http://hjemstavn.com/undervisning/author/tibberupskolen9q 

Journalister formidler også de personlige historier gennem lignende multimodale fortællinger, som det er vigtigt at få fortalt, og som det ikke altid er muligt for hovedpersonen selv at fortælle. Det drejer sig fx om den gribende fortælling om soldaten Henrik Nøbbe, der dør i krigen i Irak 2007. Journalisten formidler fortællingen gennem stillbilleder, Henriks egen stemme, baggrundsmusik og kort tekst. Fortællingen kan karakteriseres genremæssigt som en feature, der formidler en personlig fortælling eller et portræt gennem fx billeder og musik.

mandag den 6. august 2012

Klasseblog på mellemtrinet

Bloggen er et udbredt digitalt værktøj, som bruges udenfor skolen både professionelt og som privatpersoner. Politikere og meningsdannere bruger bloggen til at udbrede deres synspunkter, skabe debat og være i dialog med andre. Forskere offentliggør deres resultater og profilerer sig selv via en blog. Lærere blogger om deres undervisning og faglige emner. Andre blogger om mode, blomsterbinding, neglekunst, rollespil osv.

Bloggen er altså en teknologi som mange mennesker bruger til at ytre sig igennem. Bloggen giver mennesker et effektivt værktøj til at formidle deres tanker, holdninger og ideer igennem. Bloggen har på den måde et demokratisk perspektiv, som er et vægtigt argument for at inddrage den i undervisningen. Da kommunikation, og det at udtrykke sig gennem tekster og andre udtryksformer, er væsentlige elementer i danskfaget, og  er det oplagt at lade eleverne blogge i danskundervisningen.

En klasseblog er et slags virtuelt klasserum, som kan have mange forskellige formål i undervisningen. Den kan fx bruges til
- et udstillingsvindue for elevernes tekster og multimodale produktioner
- at lade eleverne reflektere over deres egne og de andres indlæg
- at lade eleverne kommentere på hinandens tekster
- at give eleverne erfaring med at færdes med net-etikette i den sociale medier
- et debatforum, hvor eleverne lærer at skrive argumenterende og svarer igen på hinandens indlæg
- at forældrene deltager mere aktivt i klassens liv ved at de opfordres til at blande sig og kommentere på elevernes indlæg

 Du kan oprette en klasseblog på www.skoleblogs.dk Det er gratis og alle elever og lærere er allerede brugere med deres uni-login.

 Du kan se eksempler på klasseblogs i funktion her:
5. kl på Skorpeskolen
4. kl på Grydemoseskolen

3.a. på Vonsildskole

mandag den 7. maj 2012

Multimodalt farvedigt

Her er et eksempel på et multimodalt digt om farvers mange betydninger. Det er produceret udfra en opgave i kapitlet Farvesprog i Plot 4, hvor eleverne skal udvide deres forståelse for farvers mange betydninger. Farver bruges både i skrift og billeder som bærere af kulturel betydning. Viden om farvernes kulturelle betydning er væsentlig for kunne læse fiktivt og afkode merbetydninger i tekster. Det støtter eleverne i at læse med fordobling (Bo Steffensens begreb).

Det multimodale farvedigt herunder kan bruges som inspiration for eleverne til løsning af opgaven. Jeg har produceret den i Skoletubes værktøjsprogram Moviecut, der er let at anvende og så er der direkte adgang til at bruge lovlig musik og billeder.  

Links om farvernes betydning
Om farvernes betydning - for børn


lørdag den 21. april 2012

Animerede booktrailers

Nu har jeg flere gode eleveksempler at vise frem! Elever i 6. kl. har arbejdet med at producere booktrailers i Power Point 2010. De brugte 4 lektioner på at producere dem. De havde hjemmefra forberedt sig ved at skrive resume, finde gode argumenter for at læse bogen og overveje bogens målgruppe. De læner sig på den måde op af boganmeldelsen, der også forholder sig vurderende til bogen. Se nogle gode eksempler her