torsdag den 9. juni 2011

Hjemmeside som portfolio

Wix er et fantastisk web 2.0 program, hvor alle hurtigt og enkelt kan producere hjemmesider. En lærer på Grydemoseskolen ønskede at hver enkelt elev fik en hjemmeside, hvor de kunne præsentere deres faglige arbejde. Det var i historie i 6. kl, men kan umiddelbart overføres til andre fag fx dansk.  Eleverne skulle her præsentere deres arbejder og reflektere over produktet, arbejdsprocessen og den kommunikationssituationen de var havnet i.
"Elevernes engagement i projektet var stort- deres arbejde blev pludselig gjort offentligt og krævede dermed en større indsats fra deres side." fortæller Maiken Mortensen, historielærer.

Elev eksempler:
http://www.wix.com/majkenmortensen2/anna
http://www.wix.com/majkenmortensen2/nanna
http://www.wix.com/majkenmortensen2/nynnes-hjemmeside#!engelsk-historie
http://www.wix.com/majkenmortensen2/jeppe-heltbech#!engelsk-historie

En pige i 6. klassen skriver om arbejdet:
Hvad har været mest spændende ved det her projekt?
"Det har nok været at lægge de ting ind, på en hjemmeside som man har lavet. Sådan så man kan vise hvad man har gjort ud af det. Det var godt at lave en hjemmeside og ”evaluere” der, end at sidde og skrive en evaluering. Det er meget sjovere at ”udgive” det. Det gir en anden ”power” til at lave projektet. "
Hvad har været svært?
"Det var svært at få billederne og illustrationerne, til at passe til historie emnet. Men det sætter på en måde hjernen i gang, på helt anden måde. Den vil meget hellere arbejde, end den bare siger at det her gider den ikke."

Hvad kan jeg tage med mig/hvad har jeg lært?
"Jeg har lært at man sagtens kan evaluere på en sjov måde, og for mig gav den som sagt en ekstra energi til at lave det når den lå på en hjemmeside. De fleste har været meget omhyggelige med deres hjemmesider, også nogle som jeg ikke havde regnet med at de ville være. Jeg tror at der er mange der har lært ekstra. Det jeg kan tage med mig er nok, at hvis jeg en anden gang skal evaluere vil jeg nok bede om, at jeg må lave en evaluering på en hjemmeside som den her."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar