lørdag den 27. august 2011

Ordsprog udtrykt som animeret fortælling

Elever fra 4-8. klasse sammen om at producerer nogle billedfortællinger i Power Point med udgangspunkt i et ordsprog eller en fast vending i vores sprog.

De har arbejdet med at fortolke danske ordsprog og faste vendinger. At forstå ordsprog kræver at man kan forstå ord og udtryks overførte betydning. Man skal altså forstå at ord har mere end deres bogstavlige betydning. Det er ikke let for mange elever og kræver målrettet undervisning. At arbejde med at fortolke billedsprog udvikler elevernes litterære kompetence.


Eleverne skulle arbejde med at fortolke ordsprog og give deres fortolkning et visuelt udtryk. Efter at være blevet introduceret til mange forskellige ordsprog og deres betydning, skulle de i mindre grupper udvælge ét og skabe en kort billedfortælling, der skulle udtrykke ordsprogets pointe.

Da eleverne skal udtrykke sig med billeder, skulle de også introduceres til nogle enkle visuelle virkemidler, som perspektiv (fugle – normal - frø) og beskæring (total – nær) og hvordan afveksling og kontraster skaber dynamik og opmærksomhed..

Billederne de brugte som kulisser for de enkelte scener, optog de i lokalområdet omkring skolen. Det giver en særlig dimension til fortællingen, at den foregår i deres velkendte omgivelser, der pludselig bliverbefolket af fiktive karakterer og rammen for deres fortælling. Karaktererne i deres fortælling skabte de på nettet ved at lave forskellige avatars. Det gjorde de på www.sp-studio.de , hvor det er det muligt at variere karakternes ansigts udtryk betydeligt. Men karaktererne kan naturligvis skabes på mange andre måder fx ved at tage fotos og så skærer personen ud.

De lagde desuden speak og effektlyde ind i deres billedfortællinger. Nogle de enten selv optog eller nogle de fandt på nettet. I den forbindelse snakkede vi om copyright og de skulle kun hente lyde på hjemmesider, hvor de er lagt ud til fri afbenyttelse som fx www.incompetech.com  og www.findsounds.com

De skulle arbejde i Power Point, da dette program rummer nogle unikke muligheder for at skabe og animere billedfortællinger, da det er muligt at fjerne baggrunden i et billede og få det til at bevæge sig ad animationsstier. Derudover kan det hele til sidst laves til en lille film, der kan sendes direkte til www.skoletube.dk  eller youtube.com. På den måde er det enkelt at vise filmene i klassen og dele dem med andre interesserede fx andre elever på skolen og deres forældrene. I den forbindelse snakkede vi om, at de skulle overveje, hvem der skulle se deres billedfortælling til sidst. Skulle den være privat eller lægges offentligt ud? I dette tilfælde centrerede deres overvejelser sig omkring, hvad deres kammerater ville sige, om de ville blive gjort til grin. De skulle altså nu selv overveje hvordan de ønskede deres skulle ses og bruges af andre, ligesom de selv havde brugt resurser fra nettet.

Her kan du se nogle af de sjove og kreative fortællinger


Ingen kommentarer:

Send en kommentar